Skip to Content

FangSongGong

Fang betekent 'actief', Song betekent 'ontspannen' en Gong is 'werk'.  FangSongGong of actief ontspannen dus. Maar wat wil dit zeggen? Is het niet zo dat als je iets echt probeert het eigenlijk niet zo goed lukt? Probeer bijvoorbeeld maar eens om niet te denken, dat lukt toch niet! Hoe moet je dan in godsnaam actief ontspannen?

Via doelbewuste oefeningen waarvan de 'uiterlijke' vorm helemaal niet moeilijk is, leer je in het begin om louter spierkracht los te laten. Bijna automatisch zullen ook je gedachten en mentale spanningen verminderen. Zonder dat je hierop focust. We creëren zeker geen zweverige sfeer maar werken zeer hard aan het afbouwen van fysieke kracht en het opbouwen van intentie. Ook in deze oefeningenreeks kan je gedurende vele jaren op dezelfde bewegingen blijven oefenen in steeds opnieuw een ander niveau. In het begin ligt de focus op het verminderen van spanningen, nadien werk je aan corrrecte lichaamshouding, openen van bepaalde punten, verzamelen van qi, de 6 verbindingen, de 3 dimensies, enz.

 

18 FangSongGong-oefeningen:

 1. Laat de Qi zinken en was je innerlijke organen - innerlijk douchen
 2. Wissel Yin en Yang energie
 3. Draai aan het wiel
 4. Druk je handpalm neer, links en rechts
 5. Draai je polsen
 6. De wilgenboom slingert door de wind
 7. De wind blaast de lotusblaadjes in het rond
 8. Sterren plukken naar de maan
 9. De witte slang steekt haar tong uit
 10. Open en sluit de buik
 11. Giet de Qi in Laogong
 12. Cirkel heen en weer langs de drie centra
 13. Volg de wind en zwiep de wilg
 14. De witte aap biedt fruit aan
 15. Vouw en ontvouw
 16. De hemeldame strooit met bloemen
 17. Draai Dantian en keer terug naar de oorsprong
 18. Laat de Qi zinken en sluit de oefeningen af

 

 page | about seo