Skip to Content

Hu Yaozhen

Hu Yaozhen (1879 – 1973) werd geboren in Yuci in de provincie Shanxi. Hij was een meester in de krijgskunsten, en bestudeerde al heel vroeg de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCM), Taoïstische meditatietechnieken en het Chinees boksen of Xinyiqua. Hij ontwierp de “Hu Yaozhen’s Still and Moving Qigong”en richtte in 1942 de Martial Arts Academy of Shanxi Province op in Taiyuan. Hij schreef ook vele boeken.
 
Bij Peng Tingjun, discipel van Taoïstisch meester Huo Cheng’an leerde hij WuQinShu ‘Het spel van de vijf dieren’ ontworpen door Hua Tuo, de beroemde arts uit de Oostelijke Han Dynasty (25-220 A.D.). dat hij heel zijn verdere leven zou blijven perfectioneren en cultiveren.
 
Volgens Feng Zhiqiang studeerde hij Xingyiquan bij Wang Fuyuan (discipel van Liu Qilan) en diens discipel Peng Tingjuan, waarmee je de stijl van Hu kan onderbrengen bij de Hebei Xingyiquan.
 
Het is belangrijk om te weten dat alle beoefenaars in de lijn van Wang Fuyuan hun stijl Xinyiquan noemen (Mind and Intention Boxing), niet te verwisselen met de originele Xinyi stijlen of de Dai Familie.
 
Bij grootmeester Hu Yaozhen leerde Feng oefeningen en posities aan om de energie in het lichaam te accumuleren en te transformeren, om de drie Dantians te openen en te sluiten, de Poort van de Hemel te openen, de Poort van de Aarde te openen,enz.
 
Een van de eerste opmerkingen die Feng van Hu Yaozhen kreeg was dat hij met zijn eerder geleerde fysiek vrij zware oefeningen “het lichaam dat zijn ouders hem schonken” volledig aan het vernielen was.  Een van de principes in het Chen Shi Xinyi Hunyuan Taijiquan systeem dat Feng vele jaren later zou ontwerpen is dan ook dat (te) lage posities slecht zijn. Te lage standen laten de qi ongemerkt weglekken via het perineum en hebben zo een slechte invloed op de gezondheid. Een ander belangrijk principes is ‘zachtheid’.
 
 
Een andere ‘bekende’ leerling van Hu Yaozhen was Jiao Guorui (1923 – 1997). Hij was arts en professor in de traditionele chinese geneeskunst, en tevens Qigong-meester en directeur van het Qigong Yangsheng Instituut in Beijing.
 
Hij bereikte goede resultaten bij zijn patiënten met zijn versies van WuQinXi (de vijf dieren) en BaDuanJin (de 8 brocaat-oefeningen) en ontwikkelde een geheel van 10 oefensystemen binnen de Yangsheng Qigong (*).  Hij werd hiervoor alom gerespecteerd en door vele Qigong-meesters gevolgd en onderwezen.
 
Hij publiceerde diverse wetenschappelijke werken over de traditionele Chinese geneeskunst, accupunctuur en het belang van Neigong en Dantian. Veel boeken en artikels werden vertaald naar het Engels.
 

(*) Daoyin wordt soms ook Yangsheng 养生 genoemd, wat letterlijk "het leven voeden" betekent. Qigong-Yangsheng is een Chinees oefensysteem dat zich richt op het ervaren en versterken van de inwendige energiestromen, het activeren van de energiecentra, het openen van bepaalde punten en het opheffen van blokkades. Dit bevordert zowel de fysieke als de mentale ontspanning en geeft meer vitaliteit en innerlijke kracht.
 
 page | about seo