Skip to Content

Chen Shi Xinyi Hunyuan TaiJiQuan

Grootmeester Feng Zhiqiang had het geluk om top discipel te kunnen zijn van twee van de grootste leraren van zijn tijd. De legendarische grootmeester Chen Fake, 17e generatie standaardhouder van de Chen-stijl Taijiquan, en grootmeester Hu Yaozhen, een befaamd beoefenaar van XinyiQuan, Chinees dokter en specialist in traditionele Daoïstische meditatietechnieken.

Uit de combinatie van wat Feng Zhiqiang leerde bij deze twee legendarische grootmeesters distilleerde hij een heel eigen systeem genaamd Chen Shi Xinyi Hunyuan Taijiquan.

Het is een taiji-stijl die Chen-stijl taijiquan combineert met elementen uit Xinyiquan en Daoïstische interne qigong methodes. Het Hunyuan systeem is zeer compleet en omvat niet enkel hand- en wapenvormen, oefeningen met partner, handen-duwen (tuishou) en vrij vechten (sanshou); maar ook meditatie- en relaxatie-oefeningen, specifieke oefenreeksen voor Bang en Ruler, ChanSiGong (Silk reeling) en JiBenGong (basiswerk). 

De invloed van Hu Yaozhen waarvan Feng qigong leerde is zeer bepalend geweest voor de ontwikkeling van de Hunyuan stijl. Feng typeert zijn stijl als volgt: "Hunyuan taijiquan is een systeem dat ontwikkeld werd voor zelfverdediging en voor gezondheid, maar de nadruk ligt op gezondheid; er is beweging en stil-zijn, maar de nadruk ligt op het stil-zijn. De oefeningen cultiveren zowel onze externe kracht als onze interne energie, maar de prioriteit gaat uit naar het interne. Intern en extern moeten door de oefeningen één worden en het hele lichaam moet in harmonie bewegen".

 In de Hunyuan-stijl kennen we diverse vormen waarvoor GM Feng Zhiqiang zich baseerde op de yilu – de eerste vorm uit de Chen-stijl die de nadruk legt op het interne werk – en op de erlu – de tweede (basis)vorm uit de Chen-stijl die vele explosies van kracht toont (Fajin) met vuiststoten, sprongen en veelvuldig stampen op de grond.

 • Handvormen afgeleid van Chen-stijl yilu:
  • 24-vorm
  • 48-vorm
  • 83-vorm
 • Handvormen afgeleid van Chen-stijl erlu:
  • 32-vorm
  • 38-vorm
  • 46-vorm
  • 72-vorm

Ook voor de wapenvormen baseerde GM Feng zich op deze uit de Chen-stijl maar bijvoorbeeld in de Jian 48-vorm stak hij ook veel mooie, elegante bewegingen uit de Peking opera. Hier kan de beoefenaar dan ook volop zijn elegantie, evenwicht en soepelheid tonen. GM Feng Zhiqiang was trouwens een groot fan van de Peking opera.

 • Wapenvormen
  • Dao 38-vorm (breed zwaard)
  • Jian 48-vorm (recht zwaard)
  • speer

 page | about seo